välkommen.
Vilka är vi.
arbetsmetod.
Resultatet.
Dia-Negativ.
Priser.
Information.

© 2015 HERNO

 

Français

 

Nederlands

Svenska

 

I tiotals år har vi kommit att värdesätta och uppskatta videon.

 

Jämfört med hur det var tidigare har enorma framsteg gjorts med möjligheten att videoredigera i din egen dator.

 

Kvaliteten på bilden är nu mycket bättre än den var i den tidigare S8an. Att "leka biograf" hade naturligtvis sin charm. När en visning äde rum var det många som kom för att titta och ofta uppkom problem med att en film gick av etc.

 

Det oväsen som projektorn förde hördes över filmmusiken, och ibland föll ljudet bort då en av de två minimala bandspåren som vi själva satt ihop på den smala celluloiden lossnade. (I ett senare skede fanns det S8 filmer med färdiga ljudspår att köpa.)

Vi är far och son Herman och Arno, sedan länge entusiastiska amatörfilmare. Herman gjorde sin första film redan 1960.

 

Vi använder flera olika redigeringssytem för de olika filmupptagningsmetoderna.

 

Särskilt ljudupptagningar var i början av videons uppkomst ett problem. Med redigering och bearbetning med Synschronetta blev det en förbättring.

 

En anpassad Uher reporter perfo bandspelare (med hålband). Med den har filmer synkroniserats och redigerats i takt till musik. Priser har vunnits på nationella amatörtävlingar. Från 1960 tills när videobilden kunde mäta sig med kvaliten hos S8 har vi lagt ner många bilder på celluloid.

Digitalisera dina Super 8 filmer.

Mer...